Hisingens befrielserörelse

Hisingens befrielserörelse är en politisk rörelse som bildades på Hisingen, en stadsdel i Göteborg, under 1970-talet. Rörelsen växte fram som en reaktion på de sociala och ekonomiska förhållandena på Hisingen, där många människor levde i fattigdom och utsatthet. Målet med rörelsen var att förbättra förhållandena för de boende på Hisingen genom att kräva mer politiskt inflytande och sociala rättigheter. Rörelsen var starkt förankrad i det lokala samhället och leddes av en grupp aktivister som arbetade för att förbättra villkoren för de boende på Hisingen. Rörelsen var också involverad i olika politiska kampanjer och demonstrationer, och var en viktig röst för de som annars saknade inflytande i samhället.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes