Varifrån kommer ordet Bamba

Den stadsbärande morgontidningen i Göteborg är Göteborgsposten. Nyligen fick vi glädjas av en bilaga bestående av 36 sidor om de 200 mest Götebosska. Förutom att de missade några av de mer självklara profilerna som de själva nämnde i ingressen, bla Patrik Sjöberg så hade de också med ordet bamba och diskuterade dess ursprung och förklarade sig vara okunniga till dess egentliga ursprung..

Vi vill här i detta blogginlägg förklara urpsunget av ordet bamba. Göteborgsposten var på rätt spår men kunde inte knyta ihop knuten. Så här säger de:

”Ordets ursprung är omtvistat. En del menare att det är en kortform av ordet ”barnbespisning”. Men i så fall är bambaordets etymologi en smula avvikande från den göteborgska traditionen, ty krångliga ord i Göteborg får hellre humoristiska smeknamn baserade på en ordvits – inte på en enkel förkortning.”

För det första så är det en förkortning av barnmatsalsbespisning och ordet har faktiskt ett humoristiskt ursprung, även om det är med en liten tvist. Skolmatsalen var nämligen ett område där bambatanterna förordade raka led i kön, inte spring och inget ”tjafs”. Maten skulle ätas upp och det kontrollerades om man fuskade. Precis som i det militära alltså.  I det militära förkortas allt och likheten med skolmatsalen och det militära livet ledde till att ordet  barnmatsalsbespisning även förkortades i Göteborg.

Att ordet också härstammar från militär förkortning gör att det inte heller går att böja som andra ord. Precis som det bara finns en Markan finns det också bara en Bamba.

Bamba är faktiskt ett så bra ord att det borde spridas utanför Göteborgs gränser, så hjälp till att sprida ordet

, ,

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes